AssetFin d.o.o

Računovodstvo i poslovno savjetovanje.
Prema uspjehu!

Izjava o misiji

Računovodstvo, knjigovodstvo/porezno savjetovanje

Osnovni cilj naše firme je usmjeren u pravcu postizanja vrijednosti za naše klijente. Jasno nam je da su upravo naši klijenti razlog našeg postojanja.

Izjava o misiji 

Naša misija je da pružimo našim klijentima vrhunske: porezne, računovodstvene i konsultantske usluge implementirajući praktična riješenja za zadovoljenje njihovih raznolikih potreba. Naš rast zavisi od naših sposobnosti da omogućimo klijentima takve finansijske servise koji će pokretati njihove ideje, biti motivirajući i pomoći im pretvoriti njihove ciljeve u profitabilne rezultate. Opredjeljeni smo da idemo u korak sa najnovijim tehnološko – finansijskim dostignućima  kako bi održali povjerenje naših klijenata. Naš cilj je razvoj i uspjeh za nas i za naše klijente.

Fokusirani smo na  konstantno i neprekidno poboljšanje naših servisa.

Zahvaljujemo se izražavamo poštovanje našim klijentima koji su omogućili naš uspjeh.

Specifičnost  koju je ASSET tim izgradio tokom svog postojanja su naši principi kojih se pridržavamo kako bi pokazali poštovanje za naše klijente. Naših devet principa su:

  1. Klijenti su najvažniji u našoj firmi.
  2. Naši klijenti ne zavise od nas nego mi od njih.
  3. Klijenti nas ne ometaju u radu oni su svrha našeg rada.
  4. Klijenti nam čine usluge kada traže naše profesionalne servise. Mi ne činimo uslugu njima kad im pružamo pomoć.
  5. Naši klijenti nisu skup fajlova i podataka nego ljudska bića sa emocijama i osjećajima.
  6. Naši klijenti su ključni segment našeg poslovanja.
  7. Redovno tokom naše saradnje informišemo  klijente o poreznim, računovodstvenim i profesionalnim servisima i promjenama.
  8. Klijenti nam se obraćaju sa zahtjevima za zadovoljenje njihovih poslovnih potreba – Naša je obaveza da zadovoljimo  te potrebe sa razumjevanjem i suosjećanjem.
  9. Naši klijenti zaslužuju najprimjereniji  i najsusretljiviji profesionalni servis koji smo u stanju pružiti.